T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

Önce İnsan


Önce İnsan.JPG

  • Önce insan
  • Hasta ve yakınlarının haklarına saygı
  • Çalışan haklarına saygı
  • Topluma, çevreye ve yasalara saygı
  • Tıbbi deontoloji ve etik'e uyum
  • Teknolojik ve bilimsel gelişim
  • Kolay ulaşılabilmek
  • Kalıcı güveni temin etmek