T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

Çocuk


Çocuk
 
Pediyatri, bebek, çocuk ve ergenlerin tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Hastanemizde sürekli görev yapan çocuk hastalıkları uzmanları mevcuttur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüz poliklinik ve çocuk kliniğinden oluşmaktadır. Mesai saatleri içerisinde uzman doktorlarımız tarafından poliklinik ve çocuk acil hizmeti verilmektedir.
 
Hastanemizde sağlam çocuk takibi yapılmamaktadır.
 
Doğumdan hemen sonra, doğumhanede, ebeler tarafından Hepatit B aşısı ve K-Vit yapılmaktadır. Kilo, boy ve baş çevresi de doğumhanede kontrol edilmektedir.
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüz tarafından rutin aşı takibi yapılmamakta ve bir aşılama programı uygulanmamaktadır. 0-15 yaş arası hasta çocukların takip ve tedavisi yapılmakta, üst-alt solunum yolu enfeksiyonları, allerjik hastalıklar, bağırsak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.