T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları


Enfeksiyon Hastalıkları
 
Enfeksiyon (İnfeksiyon) hastalıkları, eski adıyla intaniye, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Tüm dünya ülkelerinde infeksiyon hastalıkları en sık görülen hastalıklardır. İnfeksiyon hastalıkları tedavileri mümkün olan hastalıklardır. Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları birimi ve süreki görev yapan uzman hekimler mevcuttur.

Tedavi edilen hastalıklar:
  • Bulaşıcı hastalıklar
  • Ateşli hastalıklar
  • Hepatit tanı takip ve tedavisi
  • Besin zehirlenmesi ve ishal
  • Parazit hastalıkları
  • Kuduz istasyonu
  • Portör taramaları