T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Onur ERDOĞAN


Onur _ERDOGAN_idh.jpg

Uzm. Dr. Onur ERDOĞAN

Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya / 1986

Eğitim: MALATYA FEN LİSESİ ( 2001-2004)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ( 2005-2011)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI (2011-2016)

Mesleki Kariyer: 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI (2011-2016)
İSTİNYE DEVLET HASTANESİ - HALEN

Üyelikler: TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

Yabancı Dil:
 İNGİLİZCE