T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri


Evde sağlık hizmeti uygulanacak hasta grubu; kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan hastalar (Alzheimer, Felç, Demans...) 
 
Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamlarında sağlanması bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları bünyesinde evde sağlık hizmeti birimleri kurulması, bu birimlerin asgari fizik donanımı ile araç gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, iletişim uygulanacak randevu kayıt ve takip sisteminin tanımlanması ve uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek evde sağlık hizmetlerinin devlet anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. 
 
Evde sağlık hizmetlerinin amacı nedir?
Vatandaşlarımızın günlük hayatını daha kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde yükseltmektir.
 
Hangi hastalara hizmet verir?
Evde Sağlık Hizmetleri, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, özürlü, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavisinin devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlarımıza, ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerinin ev ortamlarında sunulması amacını taşır.
 
Evde Sağlık Hizmetleri ekibinde kimler çalışır?
Evde sağlık hizmetleri çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tarafımızdan bir araç tahsis edilmiş olup 1 doktor, 1 hemşire ve 1 şoförden oluşan bir ekip hizmet verecektir. Bununla beraber hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak gerektiği takdirde bu ekibe diğer sağlık personelinden de destek verilecektir.
 
Evde sağlık hizmetinden kimler faydalanabilir?
  • Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler
  • Nöroloji hastaları (felçli hastalara fizyoterapi uygulaması)
  • Yatalak hastaların laboratuar hizmetleri ihtiyacı
 
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi nasıl çalışır? Vatandaşlar bu birime nasıl ulaşabilir?
  • İlk etapta sağlık ocakları tarafından evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edilerek, adres bilgileri ile beraber birimimize bildirilir.
  • Bu tespit işleminin ardından ekibimiz hastalarımızı tek tek ziyaret ederek durum belirlemesi yapar.
  • Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalarımızın dijital ortamda kayıtları yapılarak sağlık dosyaları oluşturulur. Bu sağlık dosyaları şimdiye kadar yaşadığı sağlık sorunları, halen devam eden hastalığının seyri, geçirdiği tedavi aşamalarından oluşur.
  • Daha sonra, hastamızı sürekli takip eden bir hekim mevcut ise bu hekimin önerileri doğrultusunda, böyle bir hekim mevcut değil ise ekip doktorumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi planı düzenlenir.
  • Varsa yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi yapılır ve evde tedavi edilebilecek sağlık sorunları tespit edilerek tedavi planına dahil edilir.
  • Hastaların reçeteleri yazılarak gerekirse ilaç temini sağlanır. Ekip hemşiresi de hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bir bakım planı hazırlar. Bu bakım planı, varsa vücutta oluşan yatak yaralarının bakımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi, sonda, kateter bakımı, ilaç uygulaması, kan alınması vb. tıbbi uygulamalarla beraber hastaya psikolojik destek sağlanmasını da içerir.
  • Hastaya yapılması gerekli olan basit tıbbi uygulamalar konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitimler yapılır.
 
Hasta ziyaretleri hangi sıklıkla yapılır ve ne kadar sürer?
Hastalar belli periyotlarla ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılır. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda hekim tarafından belirlenir. Ayrıca lüzum halinde hastaların klinik tedavileri için hastaneye nakilleri yapılır. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde sağlanır.
 
Bilgi Almak İçin: 0 (212) 323 44 44