Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
17 Ekim 2022

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi; ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliklerini yeniden kazanmalarını ve iyilik hallerinin sağlanması amacıyla sosyal hizmet müdahalelerinin planlandığı ve uygulandığı birimdir.

Sağlık Bakanlığınca 2011 yılında yürürlüğe konulan Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi doğrultusunda hastanemiz bünyesinde hizmet veren Tıbbi Sosyal Biriminden; kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar, engelli hastalar, sağlık güvencesiz hastalar, yoksul hastalar, aile içi şiddet mağduru hastalar, ihmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, mülteci ve sığınmacı hastalar, insan ticareti mağduru hastalar, yaşlı, dul ve yetim hastalar, kronik hastalar, ruh sağlığı bozulmuş hastalar, alkol ve madde bağımlısı hastalar, yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar, il dışından gelen hastalar gibi dezavantajlı grupta olan hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastalar hizmet alabilmektedir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde iki sosyal hizmet uzmanı hizmet vermektedir.

İletişim: 0212 323 44 44 - Dahili: 1105-2005