Kalite Yönetim Politikamız
24 Kasım 2022

TC.

SAĞLIK BAKALIĞI

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ
KALİTE POLİTİKAMIZ


Kurumsal;

 • Kurumsal misyon ve vizyonumuz çercevesinde, kalite bölüm ve klinik hedeflerimizden ödün vermeden  etkin, etkili, verimli hizmet sunmak,
 • Sağlıkta Kalite Yönetim Sisteminin standartlarını uygulamak, sürekliliğini sağlamak , iyileştirmek ve düzenli olarak gözden geçirmek.


 • Hastalarımız İçin;

 • Temel hasta haklarını ve hasta memnuniyetini benimseyen çalısanlarımız ile hizmet alınan tüm süreçlerde; hasta ve hasta yakınının saygı görmesi, hakkaniyetli, uygun, zamanında ve sürekli hizmet almasını sağlamak,
 • Uygun risk yönetimi ve tıbbi uygulamalar ile hasta güvenliğini sağlamak,
 • Hasta görüş ve önerilerini dikkate alarak hasta odaklı bakım hizmeti sunmak,

 • Çalışanlarımız İçin;

 • Çalışan hakları ve güvenliği merkezinde sağlıklı bir çalışma yaşamı sağlamak,
 • Çalışan geri bildirimlerine yönelik gerekli iyileştirme faaliyetlerini uygulayarak çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • Katılımcı, gelişmeye açık ve eğitim olanakları ile  ideal bir çalışma ortamı sunmak,
 • Sağlık hizmeti sunumunda verimliliğin arttrrılması için çalışan motivasyonunu sağlamak