Birim Çalışanları
27 Ekim 2022

Sibel SAPAN TEKİN - Hasta Hakları Birimi
Yasemin CANTÜRK - Sosyal Çalışmacı