Nasıl Muayene Olurum?
04 Mart 2022

NASIL MUAYENE OLABİLİR ve RANDEVU ALABİLİRİM?

Hastalarımız acil durumlarda 7/24 hastanemize başvurabilirler. Acil olmayan hallerde karantina hekimi tarafından polikliniğe yönlendirilmektedirler. Hekimlerimizin mesleki konularda takdir yetkisi bulunmaktadır.

Hastalarımız nufus cüzdanlarını mutlaka yanlarında bulundurmalıdır.

Normal poliklinik muayenesi için hastanemizden randevu alınması gerekmektedir. Randevular telefon, internet üzerinden ve hastane içindeki randevu veznelerinden alınabilmektedir.

Hastanemizde yoğunluktan dolayı randevu kapasiteleri bazı hallerde dolabilmektedir. Özellikle Türkiye'de az bulunan branşlarda hizmet veren poliklinik ve diagnostik birimler kapasitenin üzerinde çalışmaktadırlar. Hastanemizden düzenli hizmet alan hastalarımızın bu konuları dikkate alarak randevularını almaları gerekmektedir.

Hastanemizde personel veznesi bulunmaktadır. Genel olarak personelimiz ve 1. derece akrabalarına (anne-baba-kardeş-eş-çocuk) polikliniklerde ayrılan özel alanlar bulunmaktadır.

Poliklinik randevu saatinizi beklerken bazı hallerde muayene süreleri sarkabilmektedir. Bu konularda anlayış ve sabrınız için başhekimlik olarak teşekkürlerimizi sunarız.


TELEFONLA RANDEVU

Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirler.

İNTERNET ÜZERİNDEN RANDEVU

Hastalarımız buraya tıklayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirler.

EK HİZMET BİNALARINA RANDEVU

Hastalarımız hastanemize bağlı Ek Hizmet Binalarımızda hizmet veren polikliniklerimize Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilirler.

MUAYENE İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?


Hastanemizde muayene olmak isteyen hastaların Sosyal Güvenlik Kurumlarından müstehak olduklarından emin olmaları gerekmektedir. Aksi hallerde hastaneye gelmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumlarına uğramaları gerekmektedir. Hastaların yanlarında getirecekleri evraklar;

 • Nüfus cüzdanları,
 • Randevu PIN numaraları,
 • Eski tahlil sonuçları ve çekilmiş filmler,
 • Varsa kullandıkları ilaçlar ve listesi,
 • Varsa sağlık karneleri,
 • Varsa ilaç ve diğer allerjileri bulunan maddelerin listesi,
 • Varsa kronik hastalıklarının listesi ve eski epikriz evrakları,
 • Varsa daha önce hastanede yapılan işlemler listesi, hastalık geçmişleri,
 • Biliniyorsa tedavi oldukları hekim isimleri getirmeleri,
 • Kan alınması gereken durumlarda son 8 saat içerisinde aç olmaları gereklidir.

Hastanemizde muayene esnasında, polikliniğe göre değişiklik olmakla birlikte, hastalarımızın hekimlere kolaylık sağlaması açısından dar ve sıkı olmayan kıyafetleri giyinmeleri önerilir.

Ateşli hastalık durumlarında ince kıyafetleri tercih etmeleri hava şartlarına bağlı olarak üzerilerine alabilecekleri ince hırkaları tercih etmeleri önerilir.

Hastalarımızın hastaneye gelirken değerli metal takıları takmamaları, mümkün olduğu sürece takı takmamaları önerilir.

Röntgen filmi çekimleri ve acil hallerde değerli takı ve eşyalarınızın hastane polisine tutanak karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Hastane yoğunluğu nedeniyle aksaklık çıkmaması için zorunlu haller dışında değerli eşyalarınızı yanınıza almamanız önerilir.

KONTROL MUAYENESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Hastanemizde hastalardan muayene sırasında istenen tüm tetkikler tamamlandıktan sonra, kontrole gelmeleri talep edilir. Bu durumda kan, idrar, röntgen ve diğer her ne tetkik istendi ise aksi söylenmediği sürece hepsi tamamlandıktan sonra kontrol muayenesine gidilir. Konrol muayeneleri için randevu alınması gerekli değildir. Ücretli hastalardan 10 gün içinde kontrol muayenesine geldiklerinde muayene ücreti talep edilemez. Ücretli vezneden barkodunuzu çıkartırken kontrol muayenesine geldiğinizi belirtmeyi unutmayınız. Resmi evraklı hastalar kontrol muayenelerini yaptırırken ilk muayene tarihlerinden itibaren ilk 3 iş günü içinde sevkli sayılırlar ve yeniden sevk çıkartmalarına gerek yoktur. Eğer ilk 3(üç) iş gününü geçirdiler ise tekrar kurumlarından sevk almaları gereklidir.

POLİKLİNİK (AYAKTAN HASTA) İŞLEMLERİ

Hastanemizde göz, ortopedi ve fizik tedavi dışındaki poliklinikler kendi bakodlarını vermektedirler. Adı geçen üç poliklinik barkodları ana binanın giriş katındaki havuz vezneden alınır.

65 yaş üstü ve engelli hastalar kurumları ne olursa olsun veznelerde bekletilmemesi için ücretli vezneden barkodlarını alabilirler. Ayrıca bu hastalarımızın polikliniklerimizde muayene öncelikleri vardır.

Çocuk poliklinikleri çocuk binasıda, psikiyatri poliklinikleri hastane idare binasında, kadım doğum poliklinikleri kadın doğum binasında, cildiye, göğüs hastalıkları ve nefroloji poliklinikleri nefroloji binasında hizmet vermektedirler.

Poliklinik işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Randevu saatinizden 20dk. önce poliklinik önünde hazır bulunmanız gereklidir.
 • Muayene odaları önünde sessizce sıra beklenmelidir.
 • Polikilnik işlemleri sırasında fenalaşan hasta ve yakınları acile başvurmalıdırlar.


YEŞİL, KIRMIZI, MOR VE NORMAL REÇETE

Hastanemizde normal reçete yazıldığında içinde antibiyotik ve bazı özel ilaçlarda uzman kaşesi basılması gerekebilir.

REÇETELENDİRME, İLAÇ ALIMI, KAŞE VE MÜHÜR

Hastanemizde normal reçete yazıldığında içinde antibiyotik ve bazı özel ilaçlarda uzman kaşesi basılması gerekir. Normal reçetelerde mühür zorunluluğu kaldırılmıştır. Eczaneden ilaçlarınızı alırken katkı payı talep edilmektedir.

KAYIT (VEZNE) İŞLEMLERİ

Hastanemizde gelen hastalar yapılacak olan her türlü işlem öncesi (muayene, kan alma, film çekimi, dışarıdan sevk işlemi vb.) ilgili veznelere uğrayarak barkod çıkarması gereklidir.

Vezne işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Nüfus cüzdanı mutlaka yanınızda olmalıdır.
 • Randevu PIN numaranız olmalıdır.
 • Eğer sevkli geliyorsanız sevk kağıdınız mutlaka olmalıdır.
 • Kurum kaydı (müstehak) olmayan hastaların işlemleri yapılamaz. Mutlaka kendi Sosyal Güvenlik Kurumlarından durumlarını sorgulamaları gereklidir.
 • Ücretli hastalar da randevu alarak hastanemize başvurmalıdırlar.


RESMİ EVRAK ve ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İŞLEMLERİ

Hastanemizde resmi evraklı hastalardan ücret talep edilemez. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalar ya da müstehaklıkları bitenler ücretli kabul edilirler. Yapılacak her işlem ve hizmet ayrı ücretlendirilir.

Hastanemizde bağlı bulunduğu sosyal sigorta kurumu ile geçici süreliğine problem yaşayan ya da acil durumlarda ödeme güçlüğü yaşayan hastalarımıza Ödeme Güçlüğü birimimiz hizmet vermektedir.

MUAYENE ODALARI İŞLEMLERİ

Hastanemizde muayene olacak çocuklar için hasta yakınlarının çocukların üzerindeki kaban, mont gibi giysileri çıkarmaları ve üzerinde bulunan kıyafetleri gevşetmeleri gereklidir.

KLİNİK (YATAN HASTA) İŞLEMLERİ

Hastanemizde yatış kararı verilen hastalar ilgili polikliniklerinden direk yatacakları kliniğe yönlendirilmektedir. Kliniğe yönlendirilen hastaların yanında bir adet refakatçi kalmasına izin verilmektedir. Refakatçilerimizin kliniklerinden ziyaretçi kartı ve önlüğü temin etmeleri gereklidir.

HASTA TABURCU İŞLEMLERİ

Hastanemizde taburcu işlemleri hekim kararı ile başlamaktadır. İlgili hekim tarafından yazılan epikriz raporu ve taburcu evrakları refaketçiye verilir. Hasta çıkış işlemleri için taburcu veznesine onaylatılan evraklar ile hasta hastanemizden gönderilir. Hastalarımızın hastaneden ayrılmadan önce yapılan tetkik, tedevi ve işlemler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmaları, kullanacakları ilaçlar ve evde sürdürecekleri tedeviler hakkında detaylı bilgi edinmeleri şiddetle tavsiye edilir. Bu konularda çalışan ve konuyla ilgili bilgi verme yetkisi olan bütün çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

CENAZE İŞLEMLERİ

Hastanemizde hayatını kaybeden hastalarımız morga gönderilmeden önce bulundukları klinikte hazırlanmaktadır. Hasta yakınları morga gönderilmeden hastayı doğrudan nakledemezler. Morga gönderilen hastanın hastane imamı tarafından uygun şekilde hazırlığı sonrası hasta yakınlarına teslim edilir. Bu zaman zarfında ilgili yasal işlemler hastane idaresi tarafından tamamlanır. Hayatını kaybeden hastaların nüfus bildirim işlemleri poliklinik katında gerçekleştirilmektedir. Yakını bulunmayan merhum ve merhumelerin kişisel eşyaları ilgili hasta kabul birimine teslim edilmektedir.

MUAYENE SONRASI DİĞER BİRİM ve HASTANELERE SEVKLER NASIL YAPILIR?

Hastanemizden başka hastaneye tetkik için sevk edilecek olan hastalar Ek1-D formu doldurularak ilgili klinik uzman imzası ve başhekimlik onayı ile sevk edilmektedirler. Tedavinin başka hastanede devam edilmesine karar verildiğinde hasta taburcu edilerek başka hastaneye sevk edilmektedir.

YATAN HASTA SEVKİ

Hastanemiz içinde klinikler arası hasta sevki ilgili hekimin kararı sonucu gerçekleştirilmektedir. Hastanın tedavisi ilgili klinikte devam eder ve gerek duyulduğunda başka birimlere de sevki yapılabilir.

AYAKTAN HASTA SEVKİ

Hastanemizden başka hastaneye tetkik için sevk edilecek olan hastalar Ek1-D formu doldurularak ilgili klinik uzman imzası ve başhekimlik onayı ile sevk edilmektedirler.

HASTANEMİZ İÇİNDE TEŞHİS ÜNİTELERİNE SEVK

Hastanemizde polikliniklerden ve diğer hastanelerden MR, EEG, EMG, Tomografi, Nükleer Tıp, Ultrason, Kemik Dansinometresi Ölçümü gibi teşhis üniteleri birimlerine gönderilen hastaların çekimleri için ilgili birimlerden çekim randevusu almaları gerekir.

Çekim randevusu muayene tarihlerinden itibaren ilk 3 gün içerisinde verilirse hasta ilgili teşhis ünitesine doğrudan başvurabilir. Fakat ilgili çekim tarihi muayene tarihinden itibaren ilk üç iş gününü geçtiyse yeniden muayene olduğu birime çekim için bilgi işlem kaydı yaptırması gereklidir. Bilgi işlem kaydı için tekrar muayene olmaya gerek yoktur. Bu işlem için ilgili poliklinik sekreterliğine başvurmaları yeterlidir.

Sevklerin muayene tarihinden itibaren ilk 3 gün içerisinde kapatılacağı bilinmelidir. Yasal gerekçelerden dolayı kapatılmış sevkler üzerinde işlem yapılamaz.

Teşhis üniteleri birimine gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Radyoaktif etkilere maruz kalınacağı zaman çekim sonrası yoğurt ve sulu gıdalar tüketilmelidir.
 • Metal eşya veya takılar takılmamalıdır.
 • Çekim sırasında rahat olabilmek için serbest giyinilmelidir.
 • Hamile veya olma ihtimali olan hasta ve yakınları çekim alanında bulunmamalıdır.
 • Çekim sonrası eve giden hastaların çekim sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri radyasyona maruz kaldığı için değiştirmeleri ve yıkamaları önerilir.


DİĞER HASTANELERDEN TEŞHİS ÜNİTELERİNE SEVK EDİLEN HASTALAR

Diğer hastanelerden her hangi bir tahlil ve tetkik için gönderilen hastalar ilgili birimlere gitmeden önce protokol veznesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yapılan bu sevklerde hastaların tekrar hastanemizde muayene olması gerekli değildir. Protokol veznesinden barkod alındıktan sonra ilgili teşhis ünitesi birimine başvurularak çekim için randevu alınır.

Protokol veznesinden ve teşhis ünitelerinden randevu alırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Sevk eden hastanenin başhekimliğinden sevk evrağın imzalı ve kaşeli olması gereklidir. Aksi takdirde çekim gerçekleştirilmeyecektir.
 • Hangi tetkik için gönderildiği evrağın üzerinde açıkça belirtilmelidir.


HASTANEMİZDE LABORATUVAR BİRİMİNE SEVK

Hastanemizde yapılan kan başta olmak üzere vücut sıvıları tahlilleri için hastalarımızın ilk önce muayene olmaları gereklidir. Muayene olduktan sonra Kan Alma birimine giderek kan alma veznesinde kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt sonunda kan alma biriminde verilen hasta sırasına göre hastaların kanları alınmaktadır.

Kan alma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Kan tahlilleri için aksi belirtilmediği sürece aç olunması gerekiyorsa mutlaka sabah kan alınacağı bilinmelidir.
 • Kan alım işlemi sonrası eğer sakıncası yoksa ve başka aç olunması gereken işlem yapılmayacaksa meyve suyu vb. yiyecekler tüketilmelidir.
 • Çocuk için kan alma işlemi Kan Alma biriminde özel odalarda yapılmaktadır.
 • Kan alındıktan sonra kan alınan damarınıza kuru pamuk ile en az 10dk. basınç yapmayı unutmayınız.
 • Kan sonuçları kan alma biriminde Sonuç Veznesi'nden verilmektedir. Kan sonuçlarınızın istenen kanlara göre ne zaman çıkacağını sormayı unutmayınız.


HASTANEMİZDE RADYOLOJİ BİRİMİNE SEVK

Hastanemizde yapılan radyoloji tetkikleri için hastalarımızın ilk önce muayene olmaları gereklidir. Muayene olduktan sonra Radyoloji birimine giderek radyoloji veznesinde kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt sonunda radyoloji biriminden verilen hasta sırasına göre hastaların röntgen filmleri çekilmektedir.

Radyoloji birimine gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Radyoaktif etkilere maruz kalınacağı zaman çekim sonrası yoğurt ve sulu gıdalar tüketilmelidir.
 • Talep edilen tetkiklerin istek kağıdı hasta yanında bulundurulmalıdır.
 • Tetkik sonuçları radyoloji katındaki sonuç verme veznesinden dağıtılmaktadır.
 • Sonuç talep edilirken sonuç kağıdınızın yanınızda olması önemlidir.
 • Metal eşya veya takılar takılmamalıdır.
 • Çekim sırasında rahat olabilmek için serbest giyinilmelidir.
 • Hamile veya olma ihtimali olan hasta ve yakınları çekim alanında bulunmamalıdır.