Staj İçin Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2022

       STAJA BAŞLALAYACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR

  • Sağlık raporu Heyet Raporu Ağır ve tehlikeli ibaresi olacak
  • SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının yapıldığına dair belge,
  • Kan tetkikleri
  • Kimlik Fotokopisi
  • Öğrenci Belgesi
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi katılım belgesi
  • Staj sözleşmesi