20 Kasım 2023

  DİYABET NEDİR ?

   Diyabet; pankreasın, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini yeterli üretemediği ya da üretilen insülinin kullanımında bozukluk sonucu oluşan kandaki şeker düzeyinin yükselmesiyle gelişen süreğen (kronik) bir hastalıktır.

  DİYABET TİPLERİ

  Tip 1 diyabet (insüline bağımlı diyabet)

  Tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet) Gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti)

  Özel nedenlere bağlı diyabet Diyabet hastalarının çoğunu tip 1 ve tip 2 diyabet oluşturmaktadır.

  DİYABETİN BELİRTİLERİ NELERDİR ?

   Sık idrara çıkma

  Aşırı susama

  Yorgunluk

  Kilo kaybı

  Bulanık görme

  Tekrarlayan enfeksiyonlar

  Yaralarda geç iyileşme gibi belirtiler diyabet hastalığında sıklıkla görülmektedir.

  DİYABET TANISI NASIL KONUR?

   SAĞLIK KURUMLARINDA TETKİKLER YAPILMALIDIR !

  Açlık Kan Şekeri 2 kez >126 mg/dl (Damardan alınan kanda) veya tek seferde >200 mg/dl

  Oral Glukoz Tolerans Testi 75 gr şekerli su içtikten 2 saat sonra (OGTT) >200 mg/dl üHbA1c >%6,5

  DİYABET TEDAVİ EDİLİRMİ

  EVET !  Diyabet tedavisinde amaç kan şekerinin normal düzeylere indirilmesi ve hastalığın bilinen diğer zararlı etkilerini en alt düzeye çekmektir. Tedavi klinisyenler tarafından düzenlenmekte ve hastanın düzenlenen tedaviye uyumu olduğu sürece diyabetin ortaya çıkardığı sağlık sorunlarından korunmak mümkün olmaktadır.  Kan şekeri düzeyi yanında diyabetli bir bireyde, kan basıncı kontrolü ve kolesterol düzeyleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.